כל השאלות מבחינות הבגרות

לשון, הבנה והבעה

עולים חדשים - 70%

כל מערכת הצורות

עולים חדשים - 70%


כל השאלות כל התשובות


25 מבחנים - כולל קיץ 2022

כל התחביר

עולים חדשים - 70%


כל השאלות כל התשובות


25 מבחנים - כולל קיץ 2022

כל ההבנה וההבעה

עולים חדשים - 70%


כל הטקסטים כל השאלות


25 מבחנים - כולל קיץ 2022


כל שם המספר ומילות היחס

כולל קיץ 2022


חוברת מס' 1 - 53 מבחנים

כל השאלות כל התשובות


חוברת מס' 2 - 81 מבחנים

כל השאלות כל התשובות


חוברת מס' 3 - 32 מבחנים

כל השאלות כל התשובות