כל השאלות מבחינות הבגרות

לשון, הבנה והבעה

עולים חדשים - 70%

כל מערכת הצורות

עולים חדשים - 70%


כל השאלות      כל התשובות


28 מבחנים - כולל קיץ 2023

כל התחביר

עולים חדשים - 70%


כל השאלות     כל התשובות


28 מבחנים - כולל קיץ 2023

כל ההבנה וההבעה

עולים חדשים - 70%


כל הטקסטים      כל השאלות


28 מבחנים - כולל קיץ 2023


כל שם המספר ומילות היחס

כולל קיץ 2023


חוברת מס' 1 - 53 מבחנים

כל השאלות      כל התשובות


חוברת מס' 2 - 90 מבחנים

כל השאלות      כל התשובות


חוברת מס' 3 - 37 מבחנים

כל השאלות      כל התשובות