סיכום וסקירה ממזגת

כתיבה ממזגת

מטח / שרון שני

סרטון הסבר על

תהליך העבודה ודוגמאות

וגם...

כתיבה של הבעת דעה

ושאלות הבנה

"משבר הרעב"

כתיבה ממזגת

נורית שהרבני - תיכון בן צבי

מצגת לימוד

המאמרים והשאלות

סיכום ממזג

כתיבה תיאורטית

עליזה ציפר

מצגת

הצעדים הטכניים + דוגמה מפורטת

מחוון

כתיבה ממזגת

דף עם רכיבים

להערכת הכתיבה ולבדיקת מרכיביה

כתיבה ממזגת

בחמישה שלבים

מטח - שרון שני

סרטון

סקירה ממזגת

ותהליך העבודה

תיכון בן צבי

תזונה מקיימת