בחינות בגרות בלשון, הבנה והבעה - 70%

שאלון רגיל 11281

מה שצריך לדעת למבחן...(מיקוד)

מיקוד מלחמה מעודכן - 70% רגיל - תשפ"ד 2024

1

חורף תשע"ו  2016 

תנועת הפועלות

(מעמד האישה)

השאלות  /  המאמרים

פתרון + סקירה   משה"ח

לקחי בחינה   משה"ח
מחוון הסקירה  משה''ח

2

קיץ תשע"ו  2016 

תזונה מקיימת

השאלות  /  המאמרים

פתרון  אנקורי 

מחוון הסקירה  משה''ח

תהליך הסקירה  תיכון בן צבי

3

תשע"ו 2016

עצמאיים / דתיים

מהגרים נקבצו עליה

  השאלות  /  המאמרים  

פתרון  זהבה חזן     

סקירה  אושר לוי

מחוון הסקירה  משה''ח

4

קיץ תשע"ו 2016

מועד חצב ברק

הטיול השנתי

השאלות  /   המאמרים

פתרון ההבנה  אושר לוי

 סקירה  יאיר יניב

מחוון הסקירה  משה''ח

 פתרון תחביר / צורות חן ינאי

5

חורף תשע"ז  2017 

יצירתיות אצל התלמידים

השאלות  /   המאמרים

פתרון  קידום

סקירה  דימה שמיס

מחוון הסקירה  משה''ח

לקחי בחינה  משה"ח

6

קיץ תשע"ז  2017 

תנועות הנוער

השאלות   /   המאמרים

  פתרון  יואל גבע 

סקירה  אושר לוי

מחוון הסקירה  משה''ח

7

תשע"ז 2017

החינוך העצמאי / דתי 

עבודה שבלב

השאלות   /   המאמרים

פתרון  זהבה חזן 

פתרון לשון  לאה ישלח

מחוון הסקירה  משה''ח

8

קיץ תשע"ז  2017

מועד חצב ברק

מחוברים 24/7 - ילידים דיגיטליים

(דור ה-Y)

השאלות   /   המאמרים

 סקירה   אושר לוי

מחוון הסקירה  משה''ח

9

בחינת הבגרות המתוקשבת

קיץ תשע"ז  2017

טובעים בים המידע 

השאלון   המאמרים בסוף


10

חורף תשע"ח 2018

המכביות

השאלון  המאמרים בסוף

פתרון   קידום

סקירה   לאה ישלח 

מחוון הסקירה   משה"ח

11

קיץ תשע"ח 2018

העסקת עובדים מבוגרים

שאלון   המאמרים בסוף

סקירה  אושר לוי

פתרון  יואל גבע

מחוון הסקירה  משה"ח

12

תשע"ח  2018

החינוך העצמאי / דתי

מותר האדם

השאלון  המאמרים בסוף

פתרון לשון  לאה ישלח

מחוון הסקירה    משה"ח

13

קיץ תשע"ח  2018

מועד חצב ברק

בתי ספר מקצועיים

השאלון  המאמרים בסוף

פתרון + סקירה   לאה ישלח

מחוון הסקירה  משה"ח

14

חורף תשע"ט 2019

משחקי מחשב

השאלון  המאמרים בסוף

פתרון   משה"ח

סקירה  אושר לוי

מחוון הסקירה  משה"ח

15

קיץ תשע"ט  2019

חדשות כזב

שאלון   המאמרים בסוף

פתרון  משה"ח

מחוון הסקירה  משה"ח 

16

תשע"ט  2019

החינוך העצמאי / דתי

ענוש ייענש

השאלון  המאמרים בסוף

פתרון לשון  לאה ישלח

מחוון הסקירה  משה"ח

17

קיץ תשע"ט  2019

מועד חצב ברק

מנהיגים באמת

השאלון  המאמרים בסוף

מחוון הסקירה  משה"ח

18

חורף תש"ף  2020

קונים באינטרנט כי זה זול

השאלון   /   המאמרים

פתרון  משה"ח

מחוון הסקירה  משה"ח

19

קיץ תש"ף 2020

זהה לשאלון המותאם

פומו וג'ומו

הפספוס של החיים שלכם

השאלון  המאמרים בסוף

פתרון  משה"ח

סקירה  אושר לוי

מחוון הסקירה  משה"ח 

20

קיץ תש"ף  2020

החינוך העצמאי / דתי

זיכרון השואה בחברה החרדית

השאלון  המאמרים בסוף

פתרון לשון  לאה ישלח

מחוון הסקירה  משה"ח 

21

קיץ תש"ף 2020

מועד מיוחד

זהה לשאלון המותאם

כיצד תיראה

רצועת החוף של ישראל

   השאלון

פתרון לשון  לאה ישלח

מחוון הסקירה  משה"ח

22

קיץ תש"ף 2020

מועד מיוחד - החינוך העצמאי / דתי

מנוחת אמת ואמונה

השאלון

24

חורף תשפ"א 2021

מועד ב / נבצרים

טובעים בים המידע

השאלון

סקירה  אושר לוי

25

אביב תשפ"א 2021

מועד מיוחד

תחרות קטלנית

השאלון  המאמרים בסוף

פתרון  משה"ח

מחוון הסקירה  משה"ח

26

קיץ תשפ"א 2021

שוויון מגדרי בלשון

שאלון  המאמרים בסוף

פתרון  משה"ח

מחוון הסקירה  משה"ח

27

קיץ תשפ"א 2021

מועד ב / נבצרים

בדרך אל האושר

השאלון   /    המאמרים

מחוון הסקירה  משה"ח


28

קיץ תשפ"א 2021

החינוך העצמאי / דתי

אומנות השתיקה

השאלון  המאמרים בסוף

מחוון הסקירה  משה"ח

29

חורף תשפ"ב 2022

אקטיביזם

השאלון   המאמרים בסוף

פתרון  משה"ח

מחוון הסקירה  משה"ח

30

חורף תשפ"ב 2022

מועד ב / נבצרים

בתי ספר מקצועיים

השאלון   /   המאמרים

31

קיץ תשפ"ב 2022

הנדסת אקלים

השאלון    המאמרים בסוף

פתרון  משה"ח

מחוון הסקירה  משה"ח

32

קיץ תשפ"ב 2022

החינוך העצמאי / דתי

תקועים בעבר

השאלון     המאמרים בסוף

פתרון   משה"ח


33

קיץ תשפ"ב 2022

מועד ב

משמעת - ערך או כלי

השאלון     המאמרים בסוף

פתרון  משה"ח

מחוון הסקירה  משה"ח

34

קיץ תשפ"ב 2022

החינוך העצמאי / דתי - מועד ב

אקולוגיה ויהדות

השאלון     המאמרים בסוף

פתרון  משה"ח

מחוון הסקירה  משה"ח

35

חורף תשפ"ג 2023

נימוסים

השאלון    המאמרים בסוף

פתרון  משה"ח

מחוון הסקירה  משה"ח

36

קיץ תשפ"ג 2023

מדעי הרוח נחוצים

השאלון    המאמרים בסוף

פתרון  משה"ח

37

קיץ תשפ"ג 2023

החינוך העצמאי / דתי

ניהול רגשות

השאלון     המאמרים בסוף

פתרון  משה"ח

38

קיץ תשפ"ג 2023

מועד ב

חוכמת ההמונים

השאלון     המאמרים בסוף

פתרון  משה"ח

39

קיץ תשפ"ג 2023

החינוך העצמאי / דתי

מועד ב

רדיפה אחר כבוד

השאלון     המאמרים בסוף

40

חורף תשפ"ד 2024

שעמום

השאלון    המאמרים בסוף

פתרון  משה"ח