בחינות בגרות בלשון, הבנה והבעה - 70%

שאלון רגיל 11281

מה שצריך לדעת למבחן...(מיקוד)

מיקוד תשפ"ב 2022

1

חורף תשע"ו 2016

תנועת הפועלות

(מעמד האישה)

השאלות / המאמרים

פתרון + סקירה משה"ח

לקחי בחינה משה"ח
מחוון הסקירה משה''ח

2

קיץ תשע"ו 2016

תזונה מקיימת

השאלות / המאמרים

פתרון אנקורי

מחוון הסקירה משה''ח

תהליך הסקירה תיכון בן צבי

3

תשע"ו 2016

עצמאיים / דתיים

מהגרים נקבצו עליה

השאלות / המאמרים

פתרון זהבה חזן

סקירה אושר לוי

מחוון הסקירה משה''ח

4

קיץ תשע"ו 2016

מועד חצב ברק

הטיול השנתי

השאלות / המאמרים

פתרון ההבנה אושר לוי

סקירה יאיר יניב

מחוון הסקירה משה''ח

פתרון תחביר / צורות חן ינאי

5

חורף תשע"ז 2017

יצירתיות אצל התלמידים

השאלות / המאמרים

פתרון קידום

סקירה דימה שמיס

מחוון הסקירה משה''ח

לקחי בחינה משה"ח

6

קיץ תשע"ז 2017

תנועות הנוער

השאלות / המאמרים

פתרון יואל גבע

סקירה אושר לוי

מחוון הסקירה משה''ח

7

תשע"ז 2017

החינוך העצמאי / דתי

עבודה שבלב

השאלות / המאמרים

פתרון זהבה חזן

פתרון לשון לאה ישלח

מחוון הסקירה משה''ח

8

קיץ תשע"ז 2017

מועד חצב ברק

מחוברים 24/7 - ילידים דיגיטליים

(דור ה-Y)

השאלות / המאמרים

סקירה אושר לוי

מחוון הסקירה משה''ח

9

בחינת הבגרות המתוקשבת

קיץ תשע"ז 2017

טובעים בים המידע

השאלון המאמרים בסוף


10

חורף תשע"ח 2018

המכביות

השאלון המאמרים בסוף

פתרון קידום

סקירה לאה ישלח

מחוון הסקירה משה"ח

11

קיץ תשע"ח 2018

העסקת עובדים מבוגרים

שאלון המאמרים בסוף

סקירה אושר לוי

פתרון יואל גבע

מחוון הסקירה משה"ח

12

תשע"ח 2018

החינוך העצמאי / דתי

מותר האדם

השאלון המאמרים בסוף

פתרון לשון לאה ישלח

מחוון הסקירה משה"ח

13

קיץ תשע"ח 2018

מועד חצב ברק

בתי ספר מקצועיים

השאלון המאמרים בסוף

פתרון + סקירה לאה ישלח

מחוון הסקירה משה"ח

10

חורף תשע"ט 2019

משחקי מחשב

השאלון המאמרים בסוף

פתרון משה"ח

סקירה אושר לוי

מחוון הסקירה משה"ח

15

קיץ תשע"ט 2019

חדשות כזב

שאלון המאמרים בסוף

פתרון משה"ח

מחוון הסקירה משה"ח

16

תשע"ט 2019

החינוך העצמאי / דתי

ענוש ייענש

השאלון המאמרים בסוף

פתרון לשון לאה ישלח

מחוון הסקירה משה"ח

17

קיץ תשע"ט 2019

מועד חצב ברק

מנהיגים באמת

השאלון המאמרים בסוף

מחוון הסקירה משה"ח

18

חורף תש"ף 2020

קונים באינטרנט כי זה זול

השאלון / המאמרים

פתרון משה"ח

מחוון הסקירה משה"ח

19

קיץ תש"ף 2020

(קורונה - זהה לשאלון המותאם)

פומו וג'ומו

הפספוס של החיים שלכם

השאלון המאמרים בסוף

פתרון משה"ח

סקירה אושר לוי

מחוון הסקירה משה"ח

20

קיץ תש"ף 2020

החינוך העצמאי / דתי

זיכרון השואה בחברה החרדית

השאלון המאמרים בסוף

פתרון לשון לאה ישלח

מחוון הסקירה משה"ח

21

קיץ תש"ף 2020

מועד מיוחד

(זהה לשאלון המותאם)

כיצד תיראה

רצועת החוף של ישראל

השאלון המאמרים בסוף

פתרון לשון לאה ישלח

מחוון הסקירה משה"ח

22

קיץ תש"ף 2020

מועד מיוחד - החינוך העצמאי / דתי

מנוחת אמת ואמונה

השאלון

24

חורף תשפ"א 2021

(קורונה - נבצרים)

טובעים בים המידע

השאלון המאמרים בסוף

סקירה אושר לוי

25

אביב תשפ"א 2021

(קורונה - מועד מיוחד)

תחרות קטלנית

השאלון המאמרים בסוף

פתרון משה"ח

מחוון הסקירה משה"ח

26

קיץ תשפ"א 2021

שוויון מגדרי בלשון

שאלון המאמרים בסוף

פתרון משה"ח

מחוון הסקירה משה"ח

27

קיץ תשפ"א 2021

(מועד ב / נבצרים)

בדרך אל האושר

השאלון / המאמרים

מחוון הסקירה משה"ח


28

קיץ תשפ"א 2021

החינוך העצמאי / דתי

אומנות השתיקה

השאלון המאמרים בסוף

29

חורף תשפ"ב 2022

אקטיביזם

השאלון המאמרים בסוף

פתרון משה"ח