בחינות בגרות בלשון, הבנה והבעה

עצמאיים (דתיים) 30% שאלון 75282

1

דוגמה לבחינה 30%

מאה שנה לשעון הקיץ

שאלון

2

תשע"ו 2016

תנו לחיות לחצות

3

תשע"ז 2017

רמזור אדום למזון

שאלון

4

תשע"ח 2018

איפה האוכל?

שאלון

5

תשע"ט 2019

יימלא שחוק פינו

שאלון

6

תש"ף 2020

ערבות הדדית

שאלון

7

קיץ תש"ף 2020

מועד מיוחד

הרחבה מול פתיחות

שאלון

8

קיץ תשפ"א 2021

כוח הענווה

השאלון

9

קיץ תשפ"ב 2022

הניצחון שבכישלון

השאלון