בחינות בגרות בלשון, הבנה והבעה

עצמאיים (דתיים) 30%  שאלון 75282

1

דוגמה לבחינה 30%

מאה שנה לשעון הקיץ

שאלון

2

תשע"ו  2016 

תנו לחיות לחצות

3

תשע"ז  2017

רמזור אדום למזון

שאלון  

4

תשע"ח 2018

איפה האוכל?

שאלון

5

תשע"ט 2019

יימלא שחוק פינו

שאלון

6

תש"ף 2020

ערבות הדדית

שאלון

7

קיץ תש"ף 2020

מועד מיוחד

הרחבה מול פתיחות

שאלון

8

קיץ תשפ"א 2021

כוח הענווה

שאלון 

9

קיץ תשפ"ב 2022

הניצחון שבכישלון

שאלון 

10

קיץ תשפ"ג 2023

מורה דרך או מודל לחיקוי

שאלון