בחינות בגרות בלשון

דקדוק ולשון 1986-1959


1

חורף תשי"ט 1959

שאלון

2

חורף תש"ך 1961

שאלון

3

חורף תשכ"א 1961

שאלון

4

חורף תשכ"ב 1962

שאלון

5

חורף תשכ"ג 1963

שאלון

6

חורף תשכ"ד 1964

שאלון

7

קיץ תשכ"ד 1964

שאלון

8

חורף תשכ"ה 1965

שאלון

9

קיץ תשכ"ה 1965

שאלון

10

חורף תשכ"ו 1966

נבחנים חיצוניים

שאלון

11

קיץ תשכ"ו 1966

שאלון

12

קיץ תשכ"ז 1967

שאלון

13

חורף תשכ"ח 1968

שאלון

14

קיץ תשכ"ח 1968

נבחנים חיצוניים

שאלון

15

קיץ תשכ"ט 1969

בתי"ס תיכוניים

שאלון

16

קיץ תשכ"ט 1969

שאלון

17

חורף תש"ל 1970

נבחנים חיצוניים

שאלון

18

חורף תש"ל 1970

בתי"ס תיכוניים

שאלון

19

קיץ תש"ל 1970

שאלון

20

חורף תשל"א 1971

בתי"ס תיכוניים

שאלון

21

אביב תשל"א 1971

נבחנים חיצוניים

שאלון

22

קיץ תשל"א 1971

שאלון

23

חורף תשל"ב 1971

נבחנים חיצוניים

שאלון

24

חורף תשל"ב 1972

בתי"ס תיכוניים

שאלון

25

אביב תשל"ב 1972

נבחנים חיצוניים

שאלון

26

קיץ תשל"ב 1972

שאלון

28

חורף תשל"ג 1972

בתי"ס תיכוניים

שאלון

27

קיץ תשל"ג 1973

שאלון

28

חורף 1974

נבחנים חיצוניים

שאלון

29

אביב תשל"ד 1974

שאלון

30

אביב תשל"ד 1974

נבחנים חיצוניים

שאלון

31

קיץ תשל"ד 1974

בתי"ס תיכוניים

שאלון

32

חורף תשל"ו 1975

נבחנים חיצוניים

שאלון

33

חורף תשל"ו 1976

נבחנים חיצוניים

שאלון

34

קיץ תשל"ו 1976

נבחנים חיצוניים

שאלון

35

חורף תשל"ז 1977

נבחנים חיצוניים

שאלון

36

קיץ תשל"ז 1977

נבחנים חיצוניים

שאלון

37

חורף תשל"ח 1978

נבחנים חיצוניים

שאלון

38

קיץ תשל"ח 1978

שאלון

39

חורף תשל"ט 1979

נבחנים חיצוניים

שאלון

40

חורף תשל"ט 1979

שאלון

41

קיץ תשל"ט 1979

נבחנים חיצוניים

שאלון

42

קיץ תשל"ט 1979

שאלון

43

חורף תשל"ב 1971

נבחנים חיצוניים

שאלון

44

חורף תש"ם 1980

נבחנים חיצוניים

שאלון

45

חורף תש"ם 1980

שאלון

46

קיץ תש"ם 1980

שאלון

47

קיץ תשמ"א 1981

שאלון לדוגמה

שאלון

48

קיץ תשמ"א 1981

שאלון

49

חורף תשמ"ב 1982

שאלון

50

קיץ תשמ"ב 1982

שאלון

51

קיץ תשמ"ב 1982

מועד מיוחד

שאלון

52

חורף תשמ"ג 1983

שאלון

53

קיץ תשמ"ג 1983

נבחנים חיצוניים

שאלון

54

קיץ תשמ"ג 1983

שאלון

55

קיץ תשמ"ד 1984

שאלון

56

חורף תשמ"ד 1984

שאלון

57

קיץ תשמ"ה 1985

שאלון

58

קיץ תשמ"ו 1986

שאלון