בחינות בגרות בלשון, הבנה והבעה

ידיעת הלשון והבעה - 01


1

קיץ תש"ן 1990

דגם בחינה

פעילות גופנית כדרך חיים

שאלון

2

קיץ תש"ן 1990

התנ"ך במוזיקה

שאלון

3

קיץ תשנ"א 1991

דגם בחינה

בעקבות אנשי בר כוכבא

שאלון

4

חורף תשנ"א 1991

שאלון

5

קיץ תשנ"א 1991

הפתרון לבעיית המכרסמים:

התנשמת

שאלון פתרון משה"ח

ב6

חורף תשנ"ב 1991

כלבת

שאלון פתרון משה"ח

7

קיץ תשנ"ב 1992

ארכיאולוגיה ואומנות

שאלון פתרון משה"ח

8

חורף תשנ"ג 1992

הגידול בהיקף המסחר

שאלון פתרון משה"ח

9

קיץ תשנ"ג 1993

ככתוב איש אל רעהו

שאלון פתרון משה"ח

10

חורף תשנ"ד 1993

מלחמת שמשום בחוליום

שאלון פתרון משה"ח

11

קיץ תשנ"ד 1994

דגדוג וצחוק

שאלון פתרון משה"ח

12

חורף תשנ"ה 1994

טירוף מערכות

שאלון פתרון משה"ח

13

קיץ תשנ"ה 1995

איזה פלא

שאלון פתרון משה"ח

14

חורף תשנ"ו 1995

מבחן בתבונה

שאלון פתרון משה"ח

15

קיץ תשנ"ו 1996

תנועה, תנועה, תנועה

שאלון פתרון משה"ח

16

חורף תשנ"ז 1996

סופו של ארון הספרים

שאלון משה"ח

17

קיץ תשנ"ז 1997

למה משמשת הקופסה

שאלון פתרון משה"ח

18

חורף תשנ"ח 1997

פרצוף חמוץ, מתוק ומר

שאלון

19

קיץ תשנ"ח 1998

זכויות הילד

שאלון פתרון

20

חורף תשנ"ט 1998

סליחה, רובוט,

אולי אתה יכול לעזור לי?

שאלון פתרון משה"ח

21

קיץ תשנ"ט 1999

מה זה הרעש הזה!

שאלון פתרון משה"ח

22

קיץ תשנ"ט 1999

מועד מיוחד

זכויות הילד

שאלון

23

חורף תש"ס 1999

שפה מלאכותית

שאלון פתרון משה"ח

24

קיץ תש"ס 2000

השפה של כולם

שאלון פתרון משה"ח