כל השאלות מבחינות הבגרות

לשון, הבנה והבעה

שאלון 70% רגיל

מה שצריך לדעת למבחן...(מיקוד)

מיקוד תשפ"ג 2023

כל ההבנה וההבעה  70%


28 מבחנים - כולל קיץ 2023


כל המאמרים             כל השאלות

כל שם המספר

ומילות היחס

כולל קיץ 2023


חוברת מס' 1 - 53 מבחנים

כל השאלות      כל התשובות


חוברת מס' 2 - 90 מבחנים

כל השאלות      כל התשובות


חוברת מס' 3 - 37 מבחנים

כל השאלות      כל התשובות


חוברת מס' 4 - 11 מבחנים

כל השאלות והתשובות

כל מערכת הצורות 70%

שאלון רגיל


39 מבחנים - כולל קיץ 2023

כל השאלות        כל התשובות


42 מבחנים - מתוך שאלון ב

(מתאים ל-70%)

כל השאלות            כל התשובות

כל התחביר 70%

שאלון רגיל

39 מבחנים - כולל קיץ 2023

כל השאלות         כל התשובות


42 מבחנים - מתוך שאלון ב

(מתאים ל-70%)

כל השאלות         כל התשובות