בחינות בגרות בלשון

ידיעת הלשון א - 014


1

קיץ תש"ם 1980

שאלון פתרון

2

קיץ תשמ"א 1981

שאלון פתרון

3

קיץ תשמ"ב 1982

שאלון פתרון

4

קיץ תשמ"ג 1983

שאלון

5

קיץ תשמ"ד 1984

שאלון

6

קיץ תשמ"ה 1985

שאלון פתרון

7

חורף תשמ"ו 1986

פתרון

8

קיץ תשמ"ו 1986

פתרון

9

קיץ תשמ"ז 1987

שאלון פתרון

10

קיץ תשמ"ח 1988

שאלון

11

קיץ תשמ"ט 1989

פתרון

12

קיץ תש"ן 1990

שאלון פתרון

13

קיץ תשנ"א 1991

שאלון פתרון

14

חורף תשנ"ב 1992

שאלון פתרון

15

קיץ תשנ"ב 1992

שאלון פתרון

16

קיץ תשנ"ג 1993

שאלון פתרון

17

קיץ תשנ"ד 1994

שאלון

18

קיץ תשנ"ה 1995

שאלון

19

קיץ תשנ"ו 1996

שאלון פתרון

20

קיץ תשנ"ז 1997

שאלון פתרון

21

קיץ תשנ"ח 1998

שאלון פתרון

22

קיץ תשנ"ט 1999

שאלון

23

קיץ תש"ס 2000

שאלון

24

קיץ תשס"א 2001

שאלון פתרון

25

קיץ תשס"ב 2002

שאלון

26

קיץ תשס"ג 2003

שאלון

27

קיץ תשס"ד 2004

שאלון

28

קיץ תשס"ה 2005

שאלון פתרון

דגם בחינה

תשמ1984

שאלון