בחינות בגרות בלשון, הבנה והבעה 

כבדי שמיעה 70%  שאלון 11281

מה שצריך לדעת למבחן...(מיקוד)

מיקוד מותאם תשפ"ב 2022

1

תשע"ו  2016 

ריצה למרחקים ארוכים

שאלון

2

תשע"ז  2017 

האם התעודה משיגה את מטרתה?

שאלון 

3

תשע"ח  2018 

טקסים

שאלון 

4

תשע"ט  2019 

איפה שמתי את הטלפון שלי

שאלון 

5

תש"ף  2019 

שקרים לבנים

שאלון 

6

תשפ"א  2021 

טוב להיות בטבע

שאלון

7

תשפ"ב  2022 

הנדסת אקלים

שאלון

8

תשפ"ג  2023 

מדעי הרוח נחוצים

שאלון

9

תשפ"ד  2024 

שותפות חברתית

שאלון