בחינות בגרות בלשון, הבנה והבעה

כבדי שמיעה 70% שאלון 11281

מה שצריך לדעת למבחן...(מיקוד)

מיקוד מותאם תשפ"ב 2022

1

תשע"ו 2016

ריצה למרחקים ארוכים

שאלון

2

תשע"ז 2017

האם התעודה משיגה את מטרתה?

שאלון

3

תשע"ח 2018

טקסים

שאלון

4

תשע"ט 2019

איפה שמתי את הטלפון שלי

שאלון

5

תש"ף 2019

שקרים לבנים

שאלון

6

תשפ"א 2021

טוב להיות בטבע

שאלון

7

תשפ"ב 2022

הנדסת אקלים

שאלון