הפועל

זיהוי שורשים בפועל

יעל דהן


הסבר בסרטון מלווה במצגת

הפועל

כל התורה על רגל אחת קצרה

לשאלון 70% הרגיל

לשאלון 70% המותאם

אפליקציה לסלולרי

(יישומון לטלפון הנייד)

מטח

כל נושאי הלשון

לבחינות הבגרות

תרגול + טיפים

תקינות בפועל

אורית גמרמן

דף הסברים ותרגול

סרטון הסבר לגזרות

פ"נ פי"צ מרובעים

שם + פועל

מטח / שרון שני

משמעויות של פעלים

לשונט


תרגול

שאלות סגורות

ותשובות מיידיות