בחינות בגרות בלשון, הבנה והבעה

ידיעת הלשון והבעה - מותאם - 04


1

קיץ תשס"א 2001

נפש וגוף ביד הגנום

שאלון פתרון משה"ח

2

קיץ תשס"ב 2002

הדרך אל הגאולה

רצופה משקולות כבדות

שאלון

3

קיץ תשס"ג 2003

"בגדים חכמים"

שאלון

4

קיץ תשס"ד 2004

על מגרש הגאווה הלאומית

שאלון פתרון מור מטרו וסט

5

חורף תשס"ה 2005

השיקום בן עשר

שאלון פתרון לאה ישלח

6

קיץ תשס"ה 2005

להציל את הילדים

שאלון

7

חורף תשס"ו 2006

חרדת האנטנות

שאלון

8

קיץ תשס"ו 2006

אוויר נקי אינו עניין של מותרות

שאלון

9

קיץ תשס"ו 2006

המחצית השלישית

הציורים של ילדי גוש קטיף

שאלון פתרון

10

חורף תשס"ז 2007

קיצור תולדות העברית

שאלון

11

קיץ תשס"ז 2007

האנגלית הופכת להיות

דומיננטית יותר ויותר

שאלון

12

חורף תשס"ח 2008

הצד השני של המטבע

שאלון

13

קיץ תשס"ח 2008

עכו העתיקה - עיר מורשת עולם

שאלון