בחינות בגרות בלשון, הבנה והבעה

עולים חדשים 30% שאלון 11282

1

עולים 30% תשע"ו

תרבות הפנאי של בני הנוער

השאלון

2

עולים 30% תשע"ז

להיות אדם, לטפל בחיות

השאלון

3

עולים 30% תשע"ח

מיזם "תגלית"

השאלון

4

עולים 30% תשע"ט

השפות היהודיות

השאלון

5

עולים 30% תש"ף

צפיית בינג'

השאלון

6

עולים 30% תשפ"א

רפואה מרחוק

השאלון

7

קיץ תשפ"א 2021

מועד ב / נבצרים

משעמם לנו

השאלון