בחינות בגרות בלשון, הבנה והבעה

עולים חדשים 30%  שאלון 11282

1

תשע"ו  2016

תרבות הפנאי של בני הנוער

השאלון

2

תשע"ז  2017

להיות אדם, לטפל בחיות

השאלון

3

תשע"ח  2018

מיזם "תגלית"

דומה למבחן תשפ"ב 2022

השאלון

4

תשע"ט  2019

השפות היהודיות

השאלון

5

תש"ף  2020

צפיית בינג'

השאלון

6

תשפ"א  2021

רפואה מרחוק

השאלון

7

תשפ"א  2021

מועד ב / נבצרים

משעמם לנו

השאלון

8

תשפ"ב  2022

מיזם "תגלית"

דומה למבחן תשע"ח 2018

השאלון

9

תשפ"ב  2022

מועד ב

הפתרון לעומס בכבישים

זהה למבחן תשפ"ג מועד ב

השאלון

10

תשפ"ג  2023

רכילות

השאלון  המאמרים בסוף

תשפ"ג  2023

מועד ב

הפתרון לעומס בכבישים

זהה למבחן תשפ"ב מועד ב

השאלון