בחינות בגרות בלשון, הבנה והבעה

עולים חדשים 30% שאלון 11282

1

תשע"ו 2016

תרבות הפנאי של בני הנוער

השאלון

2

תשע"ז 2017

להיות אדם, לטפל בחיות

השאלון

3

תשע"ח 2018

מיזם "תגלית"

השאלון

4

תשע"ט 2019

השפות היהודיות

השאלון

5

תש"ף 2020

צפיית בינג'

השאלון

6

תשפ"א 2021

רפואה מרחוק

השאלון

7

תשפ"א 2021

מועד ב / נבצרים

משעמם לנו

השאלון

תשפ"ב 2022

מיזם "תגלית"

השאלון

תשפ"ב 2022

מועד ב

הפתרון לעומס בכבישים

השאלון