בחינות בגרות בלשון הבנה והבעה

שאלון ב - עולים חדשים - 06 -


סדר המבחנים - משמאל לימין <<<<

תשס"ג 2003

דוגמת מבחן

מדוע אנשים כותבים על קירות

שאלון

תשס"ד 2004

טכנולוגיה אינה אויב האקולוגיה

שאלון

תשס"ה 2005

ידיעת השפה - תנאי להשתלבות

שאלון תשובון

תשס"ו 2006

שפת גוף סלולרית

שאלון

תשס"ז 2007

ההתנדבות ומאפייניה

שאלון

תשס"ח 2008

60 שנות עלייה

שאלון

תשס"ט 2009

הסכנות באינטרנט

שאלון

תש"ע 2010

כדור הארץ הולך ומתחמם

שאלון

תשע"א 2011

תחיית הלשון העברית - האמנם נס?

שאלון

תשע"ב 2012

הצחוק יפה לבריאות

שאלון

תשע"ג 2013

מנהיגות סמכותית ומנהיגות מעצבת

שאלון פתרון

תשע"ד 2014

על סטראוטיפיות

שאלון

תשע"ה 2015

"סלפי"

שאלון

תשע"ו 2016

תחבורה בישראל

שאלון

פתרון אברומי אברון

תשע"ז 2017

טכנולוגיה במערכת החינוך

שאלון

פתרון לשון לאה ישלח

תם ונשלם שאלון ב

מעתה ואילך

שאלון עולים 70%