בחינות בגרות בלשון הבנה והבעה

07 - שאלון א


1

קיץ תשס"ג 2003

פעילות גופנית כדרך חיים

שאלון

2

קיץ תשס"ד 2004

צפוף אצלנו נורא צפוף

שאלון פתרון רכס

3

חורף תשס"ה 2005

אחרוני הנשרים

שאלון פתרון משרד החינוך

4

קיץ תשס"ה 2005

יש לאן ללכת

שאלון פתרון משה"ח

5

חורף תשס"ו 2006

אני תקוע בפקק

שאלון פתרון יואל גבע

6

קיץ תשס"ו 2006

גבול היכולת האנושית בספורט

שאלון פתרון יואל גבע

7

חורף תשס"ז 2007

קיצור תולדות העברית

שאלון פתרון יואל גבע

8

קיץ תשס"ז 2007

האנגלית הופכת להיות דומיננטית

שאלון פתרון יואל גבע

9

חורף תשס"ח 2008

הצד השני של המטבע

שאלון פתרון לאה ישלח

10

קיץ תשס"ח 2008

עכו העתיקה - עיר מורשת עולם

שאלון פתרון לאה ישלח

לקחי בחינה משה"ח

11

קיץ תשס"ח 2008

חצב-ברק

ארץ, אדם ומטר

שאלון פתרון תיכון רוטברג

12

חורף תשס"ט 2009

ניצול משאבי הטבע על ידי האדם

שאלון פתרון תיכון ת"א

הפקת מידע מהשאלות

13

חורף תשס"ט 2009

מועד מיוחד

אספרנטו ובעיית התקשורת הבינלאומית

הערך "שפה" בשאלת המילון

שאלון פתרון חדוה חביב

פתרון פרק א לאה ישלח

14

קיץ תשס"ט 2009

מהפכת הטלפון הסלולרי

שאלון פתרון רותי בשרי

לקחי בחינה משה"ח

15

קיץ תשס"ט 2009

מועד חצב-ברק

הלשון בשירות הפרסומת

שאלון

פתרון ריקי ארגוב

16

חורף תש"ע 2010

פני מחברת

שאלון

פתרון לחמן

לקחי בחינה משה"ח

17

קיץ תש"ע 2010

הסלנג הישראלי

שאלון

פתרון רותי בשרי

לקחי בחינה משה"ח

18

קיץ תש"ע 2010

מועד חצב-ברק

ירדן חרב שקט כמו חלום

שאלון

פתרון

19

חורף תשע"א 2011

בן גוריון ותפקיד הלשון העברית

שאלון

פתרון לאה ישלח

לקחי בחינה משה"ח

20

קיץ תשע"א 2011

מקומה של העיתונות בהחייאת העברית

שאלון

פתרון לאה ישלח

מבחן מקוון ובדיקה מיידית

שיעור חי ומצגת מטח, משה"ח

21

קיץ תשע"א 2011

מועד חצב-ברק

תל אביבי, דבר עברית

שאלון

פתרון ריקי ארגוב

22

חורף תשע"ב 2012

שפות בישראל

שאלון

פתרון זהבה חזן

23

קיץ תשע"ב 2012

מזון בריא במסורת היהודית

שאלון

פתרון זהבה חזן

מבחן מקוון ובדיקה מיידית

שיעור חי ומצגת מטח, משה"ח

24

קיץ תשע"ב 2012

מועד חצב-ברק

תזונה בגיל ההתבגרות

שאלון

פתרון לאה ישלח

25

חורף תשע"ג 2013

תעודה ומסר

שאלון

פתרון משרד החינוך

שיעור חי ומצגת מטח, משה"ח

26

קיץ תשע"ג 2013

דונה גרציה שלא הכרתם

שאלון

פתרון משה"ח

27

קיץ תשע"ג 2013

מועד חצב-ברק

תולדות המפות של ארץ ישראל

שאלון

פתרון מיכאל סוקולוב

28

חורף תשע"ד 2014

דוד ילין - איש הרוח והמעש

שאלון

פתרון משרד החינוך

29

קיץ תשע"ד 2014

נכחדים, ניצולים ומושבים

שאלון

פתרון משרד החינוך

30

קיץ תשע"ד 2014

מועד חצב-ברק

ארכיון המדינה

שאלון

31

חורף תשע"ה 2015

שפות נכחדות

שאלון

פתרון קידום

פתרון יואל גבע

32

קיץ תשע"ה 2015

האנציקלופדיה הגדולה בהיסטוריה

שאלון

פתרון קידום

33

חורף תשע"ו 2016

מוזאון ישראל חוגג יובל

שאלון

פתרון קידום

פתרון אנקורי

34

קיץ תשע"ו 2016

הרובוטים בוא יבואו

שאלון

פתרון קידום

פתרון יואל גבע

35

חורף תשע"ז 2017

כשאת כותבת סמיילי, למה את מתכוונת?

שאלון

פתרון יואל גבע

פתרון קידום

36

קיץ תשע"ז 2017

השמים אינם הגבול

שאלון

פתרון יואל גבע

פתרון קידום

37

חורף תשע"ח 2018

בולי דואר עברי

שאלון

פתרון High-Q

פתרון קידום

38

קיץ תשע"ח 2018

המוזיקה הישראלית: מבט אופטימי

שאלון

פתרון קידום