בחינות בגרות בלשון, הבנה והבעה - 70%

שאלון מותאם 11241

מה שצריך לדעת למבחן...(מיקוד)

מיקוד מותאם תשפ"ב 2022

1

חורף תשע"ו 2016

תנועת הפועלות

(מעמד האישה)

השאלות הטקסטים

פתרון חלק הלשון לאה ישלח

מחוון הסקירה משה''ח

2

קיץ תשע"ו 2016

תזונה מקיימת

השאלות המאמרים

פתרון חלק הלשון לאה ישלח

סקירה תיכון בן צבי

מחוון הסקירה משה''ח

3

קיץ תשע"ו 2016 - חצב ברק

הטיול השנתי

שאלות מאמרים

סקירה יאיר יניב

מחוון הסקירה משה''ח

4

חורף תשע"ז 2017

יצירתיות אצל ילדים

השאלות המאמרים

פתרון אנקורי

סקירה דימה שמיס

מחוון הסקירה משה''ח

לקחי בחינה משה"ח

5

קיץ תשע"ז 2017

תנועות הנוער

השאלות המאמרים

פתרון אנקורי

סקירה אושר לוי

מחוון הסקירה משה''ח

6

קיץ תשע"ז 2017

מועד חצב ברק

מחוברים 24/7 - ילידים דיגיטליים

(דור ה-Y)


השאלות המאמרים

מחוון הסקירה משה''ח

7

חורף תשע"ח 2018

המכביות

שאלון המאמר בסוף המבחן

פתרון אנקורי

סקירה לאה ישלח מחוון סקירה משה"ח

8

קיץ תשע"ח 2018

העסקת עובדים מבוגרים

השאלות המאמרים

פתרון לשון לאה ישלח

פתרון אנקורי

מחוון הסקירה משה"ח

9

קיץ תשע"ח 2018

חצב ברק

בתי ספר מקצועיים

שאלון המאמר בסוף המבחן

פתרון לאה ישלח

מחוון הסקירה משה"ח

11

קיץ תשע"ט 2019

חדשות כזב

שאלון המאמרים בסוף

פתרון משרד החינוך

מחוון הסקירה משה"ח

12

קיץ תשע"ט 2019

חצב ברק

מנהיגים באמת

השאלון המאמרים בסוף

מחוון הסקירה משה"ח

13

חורף תש"ף 2020

קונים באינטרנט כי זה זול

השאלון המאמרים בסוף

פתרון משרד החינוך

מחוון הסקירה משה"ח

14

קיץ תש"ף 2020

פומו וג'ומו - הפחד מהחמצה

השאלון המאמרים בסוף

פתרון משה"ח

15

קיץ תש"ף 2020

מועד מיוחד

כיצד תיראה רצועת החוף של ישראל

השאלון

פתרון לשון לאה ישלח

מחוון הסקירה משה"ח

16

חורף תשפ"א 2021

קורונה

למידה מטעויות

השאלון המאמרים בסוף

פתרון משה"ח

מחוון הסקירה משה"ח

17

חורף תשפ"א 2021

קורונה - נבצרים

טובעים בים המידע

השאלון

18

אביב תשפ"א 2021

קורונה - מועד מיוחד

תחרות קטלנית

השאלון המאמרים בסוף

פתרון משה"ח

19

קיץ תשפ"א 2021

שוויון מגדרי בלשון

שאלון המאמרים בסוף

פתרון משה"ח

20

קיץ תשפ"א 2021

מועד ב / נבצרים

בדרך אל האושר

21

חורף תשפ"ב 2022

אקטיביזם

השאלון המאמרים בסוף

פתרון משה"ח