בחינות בגרות בלשון, הבנה והבעה - 70%

שאלון מותאם 11241

מה שצריך לדעת למבחן...(מיקוד)

מיקוד מלחמה מעודכן - מותאם - תשפ"ד  2024 

1

חורף תשע"ו 2016

תנועת הפועלות

(מעמד האישה)

השאלות          הטקסטים

פתרון חלק הלשון  לאה ישלח

מחוון הסקירה  משה''ח

2

קיץ תשע"ו 2016

תזונה מקיימת

השאלות        המאמרים

פתרון חלק הלשון  לאה ישלח

סקירה  תיכון בן צבי 

מחוון הסקירה  משה''ח

3

קיץ תשע"ו 2016 - חצב ברק 

הטיול השנתי

שאלות      מאמרים

 סקירה יאיר יניב

מחוון הסקירה  משה''ח

4

חורף תשע"ז 2017

יצירתיות אצל ילדים

השאלות        המאמרים

פתרון  אנקורי

סקירה דימה שמיס

מחוון הסקירה  משה''ח

לקחי בחינה  משה"ח

5

קיץ תשע"ז  2017 

תנועות הנוער

השאלות           המאמרים

פתרון  אנקורי

סקירה אושר לוי

מחוון הסקירה  משה''ח

6

קיץ תשע"ז  2017

מועד חצב ברק

מחוברים 24/7 - ילידים דיגיטליים

(דור ה-Y)


השאלות           המאמרים

מחוון הסקירה  משה''ח

7

חורף תשע"ח 2018

המכביות

שאלון  המאמר בסוף המבחן

פתרון   אנקורי

סקירה לאה ישלח      מחוון סקירה משה"ח

8

קיץ תשע"ח 2018

העסקת עובדים מבוגרים

השאלות           המאמרים

פתרון לשון  לאה ישלח

פתרון  אנקורי

מחוון הסקירה  משה"ח

 9

קיץ תשע"ח  2018

חצב ברק

בתי ספר מקצועיים

שאלון  המאמר בסוף המבחן

פתרון   לאה ישלח

מחוון הסקירה  משה"ח

10

חורף תשע"ט  2019

משחקי מחשב

שאלון  המאמרים בסוף

פתרון   משה"ח

סקירה  אושר לוי

מחוון הסקירה  משה"ח

11

קיץ תשע"ט  2019

חדשות כזב

שאלון   המאמרים בסוף

פתרון   משרד החינוך

מחוון הסקירה  משה"ח

12

קיץ תשע"ט  2019

חצב ברק

מנהיגים באמת

השאלון  המאמרים בסוף

מחוון הסקירה  משה"ח

13

חורף תש"ף 2020

קונים באינטרנט כי זה זול

השאלון     המאמרים בסוף

פתרון   משרד החינוך

מחוון הסקירה  משה"ח

15

קיץ תש"ף 2020

מועד מיוחד

כיצד תיראה רצועת החוף של ישראל

השאלון

פתרון לשון  לאה ישלח

מחוון הסקירה  משה"ח

16

חורף תשפ"א 2021

למידה מטעויות

השאלון  המאמרים בסוף

פתרון  משה"ח

סקירה  אושר לוי 

מחוון הסקירה  משה"ח

17

חורף תשפ"א 2021

מועד ב / נבצרים

טובעים בים המידע

השאלון

18

אביב תשפ"א 2021

מועד מיוחד

תחרות קטלנית

השאלון  המאמרים בסוף

פתרון  משה"ח

מחוון הסקירה  משה"ח 

19

קיץ תשפ"א 2021

שוויון מגדרי בלשון

שאלון   המאמרים בסוף

פתרון  משה"ח

מחוון הסקירה  משה"ח 

20

קיץ תשפ"א 2021

מועד ב / נבצרים

בדרך אל האושר

21

חורף תשפ"ב 2022

אקטיביזם

השאלון  המאמרים בסוף

פתרון  משה"ח

מחוון הסקירה  משה"ח

22

חורף תשפ"ב 2022

מועד ב / נבצרים

בתי ספר מקצועיים

השאלון   /   המאמרים

23

קיץ תשפ"ב 2022

הנדסת אקלים

השאלון   המאמרים בסוף

פתרון  משה"ח

מחוון הסקירה  משה"ח 

24

קיץ תשפ"ב 2022

משמעת - ערך או כלי

השאלון   המאמרים בסוף

פתרון  משה"ח

מחוון הסקירה  משה"ח

25

חורף תשפ"ג 2023

נימוסים

השאלון  המאמרים בסוף

פתרון  משה"ח

מחוון הסקירה  משה"ח 

26

קיץ תשפ"ג 2023

מדעי הרוח נחוצים

השאלון   המאמרים בסוף

פתרון  משה"ח

27

קיץ תשפ"ג 2023

החינוך העצמאי / דתי

ניהול רגשות

השאלון   המאמרים בסוף

28

קיץ תשפ"ג 2023

מועד ב

חוכמת ההמונים

השאלון     המאמרים בסוף

פתרון  משה"ח

29

קיץ תשפ"ג 2023

החינוך העצמאי / דתי

מועד ב

רדיפה אחר כבוד

השאלון     המאמרים בסוף

30

חורף תשפ"ד 2024

שעמום

השאלון    המאמרים בסוף

פתרון  משה"ח

31

קיץ תשפ"ד 2024

סולידריות

השאלון    המאמרים בסוף

פתרון  משה"ח