בחינות בגרות בלשון

חיבור עברי - דתיים/עצמאיים


1

קיץ תשנ"ד 1994

שאלון

2

קיץ תשנ"ה 1995

שאלון

3

קיץ תשנ"ו 1996

שאלון

4

קיץ תשס"א 2001

שאלון

5

קיץ תשס"ב 2002

שאלון

6

קיץ תשס"ג 2003

שאלון

7

קיץ תשס"ד 2004

שאלון

8

קיץ תשס"ה 2005

שאלון

9

קיץ תשס"ו 2006

שאלון

10

קיץ תשס"ז 2007

שאלון

11

קיץ תשס"ח 2008

שאלון

12

קיץ תשס"ט 2009

שאלון

13

קיץ תש"ע 2010

שאלון