בחינות בגרות בלשון, הבנה והבעה

ידיעת הלשון והבעה - 03

דתיים/עצמאיים


1

חורף תשנ"ח 1998

ובכן תן פחדך

שאלון

2

קיץ תשנ"ט 1999

בייחוד וביחד

שאלון

3

חורף תשס"א 2001

להתבונן ולהבין

שאלון

4

קיץ תשס"ב 2002

המלך, השועל והלקח

שאלון

5

קיץ תשס"ג 2003

הזיכרון

שאלון

6

קיץ תשס"ד 2004

עצור, גבול לפניך

שאלון

6

קיץ תשס"ה 2005

הטלפון הנייד

שאלון הסיכום לאה ישלח

7

קיץ תשס"ו 2006

בשל מי הסער הזה

שאלון

8

קיץ תשס"ז 2007

כי נפלתי, קמתי

שאלון

9

קיץ תשס"ח 2008

לשמור על כדור הארץ

שאלון

10

קיץ תשס"ט 2009

מיטיבים לעוף, מרחיקים לנדוד

שאלון