בחינות בגרות בלשון הבנה והבעה

שאלון א - דתיים/עצמאיים


1

קיץ תשס"ט 2009

מיטיבים לעוף מרחיקים לנדוד

שאלון פתרון משה"ח

2

קיץ תש"ע 2010

מאגרים במצוקה

שאלון פתרון משה"ח

3

קיץ תשע"א 2011

ארץ רעשה

שאלון פתרון לאה ישלח

4

חורף תשע"ב 2012

ים המלח קללה או ברכה

שאלון פתרון לאה ישלח

5

קיץ תשע"ג 2013

שפה לא מילולית

שאלון פתרון משה"ח

6

קיץ תשע"ד 2014

טוב ומיטיב לאחיו

שאלון פתרון זהבה חזן

7

קיץ תשע"ה 2015

מאה שנה לשעון הקיץ

שאלון

8

קיץ תשע"ו 2016

תנו לחיות לחצות

שאלון

9

קיץ תשע"ז 2017

רמזור אדום למזון

שאלון