בחינות בגרות בלשון הבנה והבעה

שאלון ב - דתיים/עצמאיים


2

קיץ תש"ע 2010

הזכות שלא לדעת

שאלון פתרון משה"ח

3

קיץ תשע"א 2011

בוחרים תמיד

שאלון פתרון לאה ישלח

4

חורף תשע"ב 2012

מה טבו אוהליך

שאלון פתרון לאה ישלח

5

קיץ תשע"ג 2013

מנוחת אמת ואמונה

שאלון פתרון משה"ח

7

קיץ תשע"ד 2014

איש על העדה

שאלון

7

קיץ תשע"ה 2015

האתגר שברפואה החלופית

שאלון

8

קיץ תשע"ו 2016

מהגרים נקבצו עליה

שאלון

9

קיץ תשע"ז 2017

עבודה שבלב

שאלון