בחינות בגרות בלשון הבנה והבעה

שאלון א - עולים חדשים - 05


סדר המבחנים - משמאל לימין <<<<

1

תשס"ג 2003

הצטרף למפעל המנויים שלנו

שאלון

2

תשס"ג 2003

הכול נשאר ב'משפחה'

שאלון

3

תשס"ד 2004

נווטים מופלאים

שאלון

4

תשס"ה 2005

כך מגיעים מנהריה לנתב"ג

שאלון פתרון משה"ח

5

תשע"ו 2016

מוזיקה ורגש

שאלון

6

תשס"ז 2007

מה זו ידידות?

שאלון

7

תשס"ח 2008

דגל המדינה

שאלון

8

תשס"ט 2009

האקלים בארץ ומצב המים

שאלון

9

תש"ע 2010

שינה

שאלון

10

תשע"א 2011

תחיית העברית

שאלון פתרון לאה ישלח

11

תשע"ב 2012

ההשפעות של התקשורת

שאלון פתרון לאה ישלח

12

תשע"ג 2013

חיים וייצמן

שאלון פתרון משה"ח

13

תשע"ד 2014

כללי נימוס

שאלון

14

תשע"ה 2015

שביל ישראל

שאלון

15

תשע"ו 2016

תרבות הפנאי של בני נוער

שאלון

16

תשע"ז 2017

להיות אדם, לטפל בחיות

שאלון פתרון לאה ישלח